Radio 2 op Bezoek in EKO.

"Communicatie op lange afstand was niet gemakkelijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er waren natuurlijk de postduiven, maar ook morse bestond toen al en nu nog altijd.
In Donk bij Maldegem houden de Meetjeslandse Zendamateurs zich er nog altijd mee bezig."